CSR Activities

Every THB 10 per shipment  will be donated to Charity

 

CSR Activity 2021 at The Christian Foundation for the Blind in Thailand

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก เป็นจำนวนเงิน 53,860 บาท จากโครงการ CSR 2021 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเอาใจใส่ต่อสังคมของ บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด

 

CSR Activity 2020 donated to Pakkred Babies' Home

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นจำนวนเงิน 53,399 บาท จากโครงการ CSR 2020 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเอาใจใส่ต่อสังคมของ บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด

 

 

CSR Activity 2019 at Wat Phra Bat Nam Pu

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวนเงิน 29,840 บาท จากโครงการ CSR ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเอาใจใส่ต่อสังคมของ บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด

 

CSR Activity 2018 at Ramintra Children School

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสั่งคมที่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน แห่งที่ 2 ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจำนวน 27,360 บาท จาก Shipment เดือน กรกฏาคม 2560–มิถุนายน 2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเอาใจใส่ต่อสังคมของ บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด

 

CSR Activity 2017 at Baan Nokkamin foundation

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสั่งคมที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้าด้วยการดูแลเด็กๆในระบบครอบครัวโดยได้มีการจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งโดยหักจากรายได้ทุกๆ 10 บาทจาก Shipment เดือน มกราคม–มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเอาใจใส่ต่อสังคมของ บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จำกัด

Worldwide Network

Our Services

TRUE LOGISTICS CO., LTD.

165/27 Nirvana@WORK Ramintra, Ram Intra Road,
Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220. Thailand

Telephone (+662) 973 3944

Fax (+662) 973 3949

Website: www.truelogistics.co.th

Facebook: www.facebook.com/truelogistics.co.th

E-mail:
apiwan.j@truelogistics.co.th
budsaba.j@truelogistics.co.th

TRUE LOGISTICS